நினைவஞ்சலி
அமரர் திருமதி நாகரத்தினம் இரத்தினேஸ்வரி
இல்லை
வயது 75
மண்டைதீவு (பிறந்த இடம்)
அமரர் திருமதி நாகரத்தினம் இரத்தினேஸ்வரி 14 Feb 1943 - 17 Dec 2018 மண்டைதீவு

தகவல்: குடும்பத்தினர்

தொடர்புகளுக்கு

Ayles Road, Hayes, UB4 9HG From

தொலைபேசி : 12.00 - 4.00 pm, we hope you bless us with your presence.