முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி
அமரர் சபாபதிப்பிள்ளை செல்லம்மா
-
வயது 88
மண்டைதீவு (பிறந்த இடம்)
அமரர் சபாபதிப்பிள்ளை செல்லம்மா 05 Jul 1930 - 19 Jun 2018 மண்டைதீவு

தகவல்: குடும்பத்தினர்

தொடர்புகளுக்கு